Regler på nettsnakk.no

Nettikette er regler som brukere av nettsnakk.no skal følge. Reglene ser slik ut:

  1. Vanlig folkeskikk gjelder.
  2. Trakassering av andre brukere er forbudt.
  3. Snakks operatører fjerner nick/profiler som fremstår som pornografiske, har seksuelle hentydninger, er umoralske, rasistiske, ærekrenkende eller injurierende.
  4. Vi godtar ikke brudd på norsk lov, eller oppfordring til brudd på loven. Snakk skal heller ikke brukes til å markedsføre kommersielle tjenester, pyramidespill og lignende. Brudd på reglene kan bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å reklamere for andre chatter.
  5. Nettsnakk.no skal ikke brukes til å tilby/etterspørre seksuelle tjenester eller omgang av slik art. Nick/profiler som kan tolkes slik